Politikker

Politikker

Da vi arbejder med flere produktionspartnere rundt omkring i verdenen, hjælper implementeringen af vores politikker til at skabe sammenhæng i adfærd. Alle politikker er læst, forstået, godkendt og underskrevet af alle vores produktionspartnere.

Code of Conduct

Vores Code of Conduct er baseret på de ti accepterede principper formet af UNGC – UN Global Compact. Områderne berører: Menneske- og arbejdsrettigheder, Miljø og Antikorruption. For at fremme et tæt samarbejde, en åben dialog og en stærk forebyggende risikokultur gennemfører vi regelmæssigt evalueringer i samarbejde med produktionspartnere og uafhængige auditører.

Dyrevelfærd

Når vi anvender animalske materialer i produktionen, er det på baggrund af høje etiske standarder. Dyrevelfærd har stor betydning for os, og vi søger hele tiden de nyeste metoder for at forbedre dyrevelfærden i produktionen.

Kemikalier

Minimum handler i overensstemmelse med den europæiske REACH-lovgivning, der regulerer registreringer, vurderinger, godkendelser og begrænsninger af kemikalier. Vi sikrer, at vi overholder restriktionerne ved løbende prøveudtagning og kemikalietest på vores kollektioner.

Børnearbejde

Børnearbejde er på ingen måde tilladt i nogle dele af vores værdikæde. Alle børn har ret til at blive beskyttet mod miljøer, der forstyrrer eller er skadelige for deres udvikling, uddannelse og psykiske/fysiske sundhed – dette anerkender Minimum. Vores definition af børnearbejde er baseret på anbefalinger fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Etik

Når vi driver forretning, er det med høj sans for moral og etik, og dette er en forankret del af vores virksomhedsværdier og grundlæggende forståelse. Det er vigtigt for os, at hverken mennesker, natur eller dyr påvirkes negativt under produktionen af vores varer. Det gør sig gældende på både bomuldsmarken, fårefarmen og syfabrikken.

  • Ansvarlighed

  • Bæredygtighed

  • Produktpleje